Rámová zárubňa je zárubňa s pevným rozmerom jej hrúbky. Pomaly sa tento typ zárubne vytráca, ale ešte stále sa používa. Preto sa bližšie pozrieme na montáž rámovej zárubne.

Rámová zárubňa má jednu pevnú šírku, “peknú” pohľadovú stranu má tiež iba jednu. Z druhej strany sa dokončuje omietka alebo sa použije krycia lišta. Väčšinou podľa hrúbky priečky, do ktorej je zárubňa osadená.
Krycie lišty bývajú ploché, trojhranné, štvrťoblúkové, poloblúkové v rôznych veľkostiach.

Šírku a výšku otvoru pred objednaním vždy premerajte.

Montáž pevnej zárubne prevádzame v priestoroch s dokončenými stenami a podlahami (maľovanie, tapetovanie, vylievanie samonivelačných stierok, pokladanie dlažby, podlahy a keramických obkladov, atď).
Ak výmenu dverí realizujeme bez rekonštrukcie stien a podlahy, musíme sa len prispôsobiť.

Maximálna vlhkosť priestorovby nemala byť vyššia ako 70%. Montáž pevnej zárubne v žiadnom prípade nerobíme na čerstvo vymurovanej alebo omietnutej priečke.

Popis montáže je všeobecný pre všetky interiérové dvere. Niektoré popisované montážne kroky môžu byť u niektorých typov zárubní bezpredmetné z dôvodu možnej odlišnej výroby.

Pred montážou si skontrolujeme všetky prvky zárubne a dverného krídla, aby sme zistili prípadné vady. Porovnajte to, čo je napísane na krabici s vašou objednávkou. Vyhnete sa tak zbytočným nedorozumeniam.
Vsadené alebo zmontované zárubne s nedostatkami, ktoré bolo možné zistiť pred montážou, nemusia podliehať nárokom na reklamáciu, okrem skrytých vád.
Predpokladám, že ani jeden dodávateľ vám neuzná reklamáciu na namontovanú zárubňu.

Berte to tak, že začatie montáže znamená akceptáciu vašej objednávky s dodaným tovarom.


Na montáž rámovej zárubne budete potrebovať:

skrutkovač (alebo baterkovú vŕtačku),
– imbusový kľúč (mal by byť pribalený v krabici),
– gumové kladivo,
– vodováha (minimálne metrová),
– meter a pílka,
– drevené rozpery a klinky,
– lepidlo,
– nízkorozťažná polyuretánová pena

Skontrolujte či kartón obsahuje všetky časti zárubne a či nie sú poškodené. Kompletná zárubňa sa skladá z 3 častí: 1ks nadpražie, 2ks bočné stojky. Ozdobné lišty: 1 lišta vodorovná, 2 lišty zvislé (bočné).
Pozor, lišty nemusia byť súčasťou zárubne a vo väčšine prípadov je nutné objednať ich zvlášť. Na túto situáciu by vás mali upozorniť v predajni.

1. Očistíme otvor v stene od všetkých nečistôt a odstránime nerovnosti.

2. Rozbalené časti rámovej zárubne rozložíme na čistej a rovnej podlahe. Skontrolujeme, či sú dodané všetky montážne kompletovacie prvky. Potrebujeme spojky, spony, pánty, krytky.

3. Spojíme bočné časti s vodorovnou časťou (nadpražie). Zlepíme ich v rohoch nanesením potrebného množstva lepidla. Vytlačené lepidlo ihneď odstráňte.

Dodatočnú stabilitu zárubne zabezpečia spojky, ktoré založíme do pripravených otvorov. Skontrolujte, či časti na čelnej strane do seba priliehajú – v prípade potreby ich zrovnajte.

Nadpražie a bočné stojky rámovej zárubne v rohoch spájame pod pravým uhlom (90 st.). Zlepené časti pevnej zárubne necháme vyschnúť položené na podlahe.

4. Spojenú zárubňu následne osadíme do dverného otvoru. Vyrovnáme ju vodováhou a pomocou klinov osadených v rohoch zafixujeme. Odchýlka po zvislej línii može byť maximálne 1mm na celej dĺžke.

Pokiaľ v dverách nie je prah ani žiadna rozpera, musíte zárubňu pred montážou umiestniť tak, aby vzdialenosť stĺpikov v dolnej časti bola rovnaká ako rozmer nadpražia (obidva rozmery z vnútornej strany zárubne).

5. Postavte zárubňu tak, aby bola v obidvoch rovinách vo zvislej polohe a zvláštnu pozornosť venujte tomu, aby medzi zvislými a vodorovnými časťami boli dodržané pravé uhly. Osadenie zárubne skontrolujte pomocou vodováhy.

Abyste sa vyhli posunutiu zárubne počas je osadzovania, musíte znehybniť zvislé stĺpiky zárubne pomocou drevených klinov, špeciálnych svoriek alebo iných zaisťovacích nástrojov.

Na troch miestach medzi stĺpikmi (horný a spodný záves, a v strede zamykanie dverí) umiestnite tri vodorovné montážne vzpery (konce vzpier musia byť chránené pred poškodením stĺpikov zárubne). Po osadení vzpier skontrolujte rozmery šírky rámu a venujte pozornosť tomu, aby tento rozmer bol identický po celej výške zárubne.

6. a) V murovaných (tehla, kvádra) a betónových (panel) stenách.
Zárubňa musí byť pripevnená pomocou 8 (10) rámových hmoždiniek v odstupoch asi 500 mm (4 ks na
každú zvislú stranu, dva dodatočné v nadpraží pre dvojkrídlové dvere).

Vyvŕtajte montážne otvory pre hmoždinky (doporučený rozmer je Ø 10x150mm) cez otvory vyvŕtané
v stĺpikoch zárubne. Do otvorov vložte hmoždinky a ľahko dotiahnite.

b) V sádrokartónových priečkach.
Zárubňa musí byť pripevnená pomocou 8 (10) vrutov v odstupoch asi 500 mm (4 ks na každú zvislú hranu, dva dodatočné v nadpraží pre dvojkrídlové dvere). Vyvŕtajte montážne otvory pre vruty (vruty o priemere min. 5 mm a dĺžke závitu min. 35 mm) cez otvory vyvŕtané v stĺpikoch zárubne. Do otvorov vložte vruty a ľahko dotiahnite.

7. Otvory po hmoždinkách alebo vrutoch zakryte krytkami.

8. Po namontování zárubne do steny opäť skontrolujte rozmery šírky zárubne a zvláštnu pozornosť venujte tomu, aby tento rozmer bol identický po celej výške zárubne.

9. Nasaďte dverné krídlo a skontrolujte, či je medzera medzi krídlom a zárubňou vo všetkých miestach rovnaká, či správne prilieha a či sa krídlo dobre otvára a zatvára. V prípade potreby upravte polohu krídla dotiahnutím alebo uvoľnením závesov.
Ak je to potrebné, dotiahnite skrutky a vruty, ktorými je zárubňa pripevnená.

10. Viditeľnú časť montážnej peny medzi zárubňou a stenou omietnite alebo naneste bodovo silikón po celom obvode otvoru a prikryte dvernou lištou.
Pozor! Pri používaní ochrannej pásky postupujte podľa inštrukcií výrobcu. Pásku nalepte iba na dobu, kedy budete vykonávať práce na omietkach a ihneď po ich skončení pásku odlepte. Páska by nemala byť nalepená dlhšie ako 30 minút.

11. Zárubňu a dverné krídlo je možné skrátiť tiež s ohľadom na výšku podlahy v jednotlivých miestnostiach. Podľa rôznych konštrukcií dverí môžu byť dvere skrátené až o 2 – 6cm (podľa typu).
Väčšie alebo iné neodborné úpravy môžu mať vplyv na pevnosť dverí, prípadne na neplatnosť záruky.

Na skrátenie dverí použite napr. ručnú elektrickú kotúčovú pílu. Dvere v mieste skracovania chráňte nalepením papierovej pásky, aby nedošlo k poškodeniu povrchu pri rezaní dverí.

12. Osaďte štítok a kľučku (taktiež nebýva súčasťou balenia dverí, je nutné dokúpiť, ale toto upozornenie by ste sa mali dozvedieť už pri kúpe dverí. Zámok je samozrejmosťou a vždy by mal byť súčasťou nového krídla).

13. Dbajte na zvýšenú opatrnosť po dobu montáže krídla dverí z dôvodu ochrany pred poškodením.

Všeobecne platí, že dverné krídlo a zárubne sú vyrobené z dreva alebo drevených materiálov (MDF, HDF, DTD atd.), čo sú vďaka drevu materiály náchylné na zmeny vlhkosti. Je vhodné udržiavať vlhkosť v požadovanom rozsahu.

Z dôvodu nevhodnej vzdušnej vlhkosti sa môžu časom objavovať zmeny tvaru, nesprávne doliehanie k zárubni, vytváranie špár a nerovností, odlepovanie okrajov alebo povrchu dverí, hrdzavenie kovových súčastí atď. V takýchto prípadoch tieto zmeny nie sú dôvodom na reklamáciu.

U dverí bez povrchovej úpravy alebo u dverí kde je pohľadová časť dverí drevená a povrchovo upravená, môžu byť mierne rozdiely čo sa týka kresby dreva, farby alebo odtieňa, čo sú vlastnosti dreva a nie vady a chyby materiálu.

Ak podlahu umývate na mokro, osaďte zárubňu s odstupom 2-3 mm. Pred vniknutím vody chráňte špáry pomocou farebne vybraného silikónu.

Mierne ťažšie zatváranie dverí je typické a spojené s tesnením zárubne. Po zavretí krídla na približne 12 hodín sa tesnenie v zárubni samo upraví.

Používanie a údržba
Na čistenie a údržbu používajte iba jemné čistiace prípravky. Nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá. Ak je použité tesnenie, je možné ho ošetrovať slabou vrstvičkou neagresívnych olejov. Chrániť proti vlhkosti.

Montáž zárubne je pomerne jednoduchá záležitosť aj pre domácich majstrov, ktorým nechýba trochu zručnosti.

Plánuje niekto z vašich známych výmenu starej zárubne?
Viete o niekom, že bude montovať nové zárubne a dvere?
Poznáte niekoho, o kom viete, že bude mať ťažkosti pri montáži zárubne?
Pošlite mu odkaz na článok montáž rámovej zárubne alebo na článok montáž obložkovej zárubne, ktorý mu montáž zárubne uľahčí.

(obrázok od montazzarubni)