Bezpečnostné dvere sa v roku 2008 a 2009 predávali v menšom počte ako je to teraz v roku 2011. Aj preto krádeže vlámaním v roku 2009 stúpli o 10 % v porovnaní s rokom 2008.

V roku 2010 nastal zlom. Vlámanie do bytov sa znížilo. V porovnaní s predchádzajúcim rokom až o 20 %. Predpokladáme, že v tomto roku to číslo bude ešte nižšie. Ľudia si viac uvedomujú, aká dôležitá je ochrana bytu a majetku v ňom.

Problémom je objasňovanie týchto prípadov. Ich počet sa pohybuje na hranici 38 %. To číslo je žalostne nízke. Len každé tretie vykradnutie bytu je objasnené. Zlodeji využívajú čím ďalej tým rafinovanejšie techniky na vlámanie. Dávajú si tiež lepší pozor.

Na Slovensku sú škody na majetku spôsobené pri vlámaní okolo 4 300 000 eur, čo je v priemere na jeden vykradnutý byt až 2225 eur.

Momentálne je doba, kedy sa elektronika vyvíja míľovými krokmi. Rôznej elektroniky je v domácnosti spústa. Spomeniem to najpopulárnejšie medzi zlodejmi: televízor, notebook alebo počítač.
Tínedžeri majú zase rôzne mp3 prehrávače. Hodnoty majetku v našich bytoch neustále stúpajú. Škody spôsobené vlámaním sú napriek tomu od roku 2010 nižšie až o 30 %.

Na Slovensku sa do každého deviateho bytu vlámu mladiství. 21 % z nich je maloletých. 22 % mladistvých je pri vlámaní pod vplyvom alkoholu. Sú to alarmujúce výsledky. Pozitívne je, že vlámania mladistvých sú od roku 2010 nižšie ako po minulé roky.

Zaujímavé je, že policajné štatistiky neuvádzajú počty vlámaní do rodinných domov. Naopak vykrádanie rekreačných chát je zdokumentované. Je dosť možné, že rodinné domy sa vykrádajú zriedka.

Rekreačné chaty sú situované v horách, na samote, v záhradkárskych a rekreačných oblastiach. Sú to odľahlé miesta. Je tam menej susedov, väčšia samota. Ale najmä – po celý rok tam nechodíme pravidelne. Niekedy je chata aj dlhé mesiace bez známok bývania.

V okolí sa pohybuje minimum ľudí. Naskytajú sa výnimočné príležitosti na vykrádanie. Vlámaní do rekreačných chát je len o 20 % menej ako vlámaní do bytov. Z toho objasnených prípadov je iba 28 %.

Môže sa zdať, že v chatách nemáme nič cenné. To vieme len my sami. Spôsobené škody na majetku sú priemerne 1500 eur v jednej chate. Čo tam tí zlodeji vlastne zoberú???

Mladistvích z celého počtu ľudí, ktorí sa vlámu do chát, je 10 %. Rovnako 10 % z nich je maloletých. Je to takmer to isté. Do každej desiatej chaty sa vlámu tínedžeri. Načo míňajú peniaze, ktoré utŕžia si môžeme domyslieť… (Alkohol, drogy, cigarety.) Polícia objasní prípad každej tretej vykradnutej chaty.

Od dolapenia páchateľa políciou, po jeho usvedčenie, prejde pár dní, týždňov, možno až mesiacov. Páchateľ však stihne ukradnuté veci predať behom nasledujúcich 2-och dní od krádeže. O vrátení našich vecí môžeme už len snívať.

Policajné štatistky nám ukazujú zaujímavé výsledky. Vyplýva z nich, že počet vykradnutých bytov sa znižuje. Polícia sa snaží. Každoročne zadrží rovnaké percento páchateľov. Nezvyšuje sa to, pretože zlodeji sú prefíkanejší. Používajú lepšie metódy. Majú kvalitnejšie náradie. Sú opatrnejší.

Zníženie počtu vlámaní je pre nás jasný signál. Ceníme si naše súkromie. Viac nás zaujíma ochrana nášho domova. Bezpečnosť bytu je pre nás stále dôležitejšia. A to aj napriek tomu, že nie vždy máme v byte veľký majetok.

Čo môžeme pre zvýšenie ochrany nášho obydlia urobiť teraz

1. kúpiť bezpečnostné dvere
2. namontovať zabezpečovacie zariadenie
3. namontovať mrežu na chodbe
4. zosilniť staré dvere

ZDROJ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Štatistiky kriminality v Slovenskej republike za roky 2008, 2009, 2010, až 10 mesiac 2011

(obrázok od Chris Yarzab)