Bezpečnostné dvere obmedzujú v maximálnej miere prechod osobám, ktoré od nich nemajú kľúč.

Pyramída bezpečnosti slúži na jednoduchú orientáciu bezpečnostnej úrovne výrobkov pri rozhodovaní o vhodnom zabezpečení objektov.

Základom ochrany našich domovov proti zlodejom sú dobre zabezpečené vstupné dvere.

Ich kvalita z hľadiska ochrany sa špecifikuje prostredníctvom bezpečnostných tried podľa noriem STN P ENV 1627-1630. Čím vyššie číslo, tým lepšia ochrana.

Zatriedené sú do 6 bezpečnostných tried:

  • kategória jeden (BT1) – jednoduchá ochrana,
  • kategória dva    (BT2) – základná ochrana,
  • kategória tri       (BT3) – vysoká ochrana,
  • kategória štyri   (BT4) – veľmi vysoká ochrana,
  • kategória päť     (BT5) – ochrana trezorového typu,
  • kategória šesť   (BT6) – najvyššia možná ochrana

Bezpečnostná trieda BT1 – jednoduchá ochrana
V tejto kategórii (BT1) nájdeme obyčajné vchodové dvere bez akejkoľvek zvláštnej výbavy. Dvere odolajú bežným vandalom a mechanickým útokom – kopance, skoky, údery časťami tela bez použitia náradia.

Bezpečnostná trieda BT2 – základná ochrana
Dvere odolajú vandalom, ktorí sa ich pokúsia vykopnúť, budú do nich skákať, udierať vlastným telom, hádzať sa do nich. Okrem toho, ak do dverí bude niekto tlačiť v jednotlivých bodoch až 300 kilami, vydržia aj to.

Zlodej vybavený na vlámanie skrutkovačom, nožom, pinzetou, malým kladivkom, klinmi, nejakými slabšími kliešťami nemá ani najmenšiu možnosť prekonať tieto dvere.

Bezpečnostná trieda BT3 – vysoká ochrana
Vchodové dvere odolávajú vandalstvu a mechanickým útokom rovnako, ako nižšie bezpečnostné triedy. Okrem toho, ak bude zlodej vybavený na útok páčidlom s dĺžkou až 710 mm, vydržia aj to. To je veľký “pajser”.
Zo sebou si zlodej môže priniesť niečo, čím dokáže vyvinúť tlak až 600 kíl, ale do bytu sa nedostane.

Bezpečnostná trieda BT4 – veľmi vysoká ochrana
Skúsený zlodej je na vlámanie vybavený náradím, ktoré prekoná nižšie bezpečnostné triedy. Nemá zbytočnosti, ktoré používajú neskúsení zlodeji.

Výbavu ako správny zlodej môže mať doplnenú o veľké kladivo, sekáč, dláto, dokonca sekeru, ručnú pílu aj kliešte a nožnice na plech. Nechýba ani elektrická vŕtačka.

Aj keď bezpečnostné dvere do 3. bezpečnostnej triedy s takým náradím prekoná, má to jeden háčik. Pozrime sa na to, ako by také vlámanie prebiehalo.

Náradia je veľa, má veľkú hmotnosť. Zlodeji musia byť minimálne dvaja. Prídu na nejakej dodávke. Zaparkujú pred vchodom paneláku a začnú vynášať všetko pred dvere, ktoré sa chystajú vylomiť. Ak by mali šťastie dostanú sa pred dvere bez povšimnutia. Aj keď nevšimnúť si ich dokáže len slepý a hluchý.

Zoberú do rúk potrebné náradie a začnú. Hluk, buchot a lomoz, ktorý narobia určite nezostane bez povšimnutia.

Títo zlodeji nechodia vykrádať byty v panelákoch, ani domy v dedine. Zameriavajú sa na domy, chaty, firmy a podniky, ktoré sú ďalej od zastavaných oblastí. Potrebujú miesto bez svedkov a najmä čas. Ak ho nemajú, dvere v 4. bezpečnostnej triede neprekonajú.

Bezpečnostná trieda BT5 a BT6
Vchodové dvere v tejto bezpečnostnej triede sú určené na špeciálne účely. Ich použitie je v bankách alebo firmách s vysokými nárokmi na odolnosť voči vlámaniu. Najčastejšie sú to trezory, ale môžu to byť rôzne iné požiadavky.
Na takú akciu chodia len profíci, na prekonanie je potrebné profi náradie aj dynamit.

NBÚ (narodný bezpečnostný úrad) zaraďuje vchodové dvere do skupín aj podľa stupňa utajenia. Dvere určené na manipuláciu s utajovanými skutočnosťami. Toto rozdelenie sa používa v armáde, v policajných zložkách a iných tajných službách.
– stupeň utajenia dôverné “D”,
– stupeň utajenia tajné “T”,
– stupeň utajenia prísne tajné “PT”

Najvhodnejšia ochrana vašich bytov a domov sú bezpečnostné dvere v 3. a 4. bezpečnostnej triede.
V paneláku dostatočnú ochranu poskytuje 3. bezpečnostná trieda. Na samote a opustených budovách zvoľte aspoň 4. bezpečnostnú triedu.

(obrázok od happyfunpaul)