Rekonštrukcia bytov je v dnešnej dobe “moderná” záležitosť. Priemerný človek strávi asi polovicu života doma. Preto túžime po krajšom a príjemnejšom byte.

Rekonštrukcia zvyšuje cenu bytu, zvyšuje kultúru bývania, komfort a pohodu.

Prestavbu vyžadujú nielen tehlové, ale aj panelákové byty. Najmä panelákové boli všetky postavené úplne rovnako.

Rovnaké rozmery miestností, rozdelenie izieb, bytové jadro (s veľkosťou akurát na vaňu, WC, umývadlo), chodba, atď.
Čo vyhovuje jednému, druhému nemusí.

Jestvujú dva typy ľudí, ktorí uvažujú nad rekonštrukciou. Takí, ktorí kupujú starší byt alebo tí, ktorí taký byt obývajú.

Výhodou je rekonštrukcia ešte neobývaných bytov, tzv. holobyt. Tu sa rozsahu prestavby a fantázie medze nekladú. Istým nepriaznivým faktorom môže byť termín vykonania prerábky.
Byt sme kúpili, pretože v ňom chceme čo najskôr bývať.

Ak plánujeme rekonštrukciu bytu, v ktorom bývame, budeme sa musieť zmieriť s určitými obmedzeniami. Časovými a priestorovými.

S časovými priamo súvisí finančná situácia. Rýchlosť, akou budeme napredovať, je na nás alebo na odborníkoch, ktorí nám s rekonštrukciou nášho bytu pomôžu.
Rozsah prác je potrebné rozvrhnúť tak, aby priestor nevyhnutný na bývanie bol, pokiaľ je to možné, čo najväčší.

Prestavba bytu nie je jednoduchou technickou ani ekonomickou záležitosťou. Vo vlastnom záujme si urobte finančnú analýzu a počítajte s 1,5 násobkom výslednej ceny.
V tom budete mať zahrnuté rôzne ceny materiálov, zmeny v pláne a ďalšie nepredvídateľné výdavky.

Pred rekonštrukciou bytu je potrebné:

 • zhodnotiť finančnú situáciu,
 • navrhnúť predbežnú prestavbu bytu
 • vypracovať technické výkresy – náčrty,
 • dať vypracovať nevyhnutnú dokumentáciu (napríklad posúdenie statika)
 • vykonať oznamovaciu povinnosť,
 • získať nevyhnutný súhlas, prípadne stavebné povolenie
 • rozhodnúť či budeme robiť rekonštrukciu vo vlastnej réžii alebo za prácu zaplatíme odborníkom
 • v práci vopred oznámiť, ak budeme potrebovať voľno alebo dovolenku

Podľa možností, ktoré máme (finančné, časové, priestorové) môžeme uvažovať nad samotnou rekonštrukciou bytu. Z toho vyplýva úplná alebo čiastočná rekonštrukcia.

Ako som vyššie písal, nad úplnou rekonštrukciou môžeme uvažovať v prípade, že byt je neobývaný. V druhom prípade nám ostáva “zmieriť sa” s čiastočnou rekonštrukciou.

Najčastejšie v obývaných bytoch uvažujeme o rekonštrukcii a výmene:

 • rekonštrukcia bytového jadra,
 • výmena kuchynskej linky,
 • výmena okien,
 • výmena podlahy,
 • výmena vchodových dverí,
 • výmena interiérových dverí,
 • oprava, respektíve zníženie stropu,
 • rekonštrukcia a maľovanie stien

 

Pri úplnej rekonštrukcii by sme mali uvažovať aj o výmene elektrickej inštalácie, výmene radiátorov, vodovodného potrubia, odstraňovanie a budovanie nových priečok.

Pripravte si jednoduchý náčrt, v ktorom budete mať navrhnutý základný koncept. Ten vám umožní robiť prípadné zmeny vtedy, keď bude prestavba bytu v plnom prúde.
Nedovolí vám vzdialiť sa od pôvodného zámeru veľmi ďaleko.
Vyhnete sa tak tomu, že počas rekonštrukcie zistíte, že rekonštruujete už raz rekonštruované.

V obidvoch prípadoch nám vyplývajú určité povinnosti.
Niektoré rekonštrukcie vyžadujú len ohlasovaciu povinnosť. Na iné potrebujete mať povolenie stavebného úradu, respektíve vyjadrenie mesta.
Preto skôr ako začnete, treba ísť za správcom domu, susedmi a na stavebný úrad.

Správca domu pravdepodobne nebude mať námietky. Susedov by ste mali upovedomiť a vyžiadať si ich písomný súhlas.
Pracovníci stavebného úradu vám podľa rozsahu rekonštrukcie povedia, ktoré práce vyžadujú povolenie mesta.

Možno budete potrebovať posúdenie od statika, technické výkresy prác, doložiť osobu, ktorá bude vykonávať stavebný dozor, atď.

Keď máme vybavené formálne záležitosti a potrebné povolenia na prestavbu bytu, môžeme začať so samotnou rekonštrukciou bytu. Pripravte sa na dlhé mesiace, počas ktorých sa budete musieť vysporiadať s nečakanými problémami, stresom, veľkým hlukom a neporiadkom.

S akými problémami ste sa stretli pred samotnou rekonštrukciou bytu vy?

(obrázok od rubyblossom)